بحران آلودگی هوا از نقض حقوق بشر تا دغدغه سیاسی

تنفس در اتاق گاز

بحران آلودگی هوای تهران یکی از قدیمی‌ترین و لوث‌ترین بحران‌های محیط زیستی است که تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده است. نعیمه دوستدار به این معضل از منظر اجتماعی و سیاسی می پردازد.
 
>>>