این آخر و عاقبت هر مزدوریست که به خاطر پول آدمکشی کنه. من مانند اکثر مردم ایران بسیار خوشحالم که کودک کشان خامنه‌ای هر روز در سوریه  به سزای اعمال خود میرسن. این تازه اول کاره. فراموش نکنیم که این سگ‌های هار مازندرانی از قماش همون مزدورانی بودن که با ماشین مردم خودشون رو زیر گرفتن،  و در زندان‌ها به جوانان هموطن خود تجاوز کردن. یک انسان آزاده هیچگاه برای پول آدم نمیکشه.

این بزدلان فکر کردن که سوریه هم مثل اوین و کهریزکه که جوانان بی‌ دفاع مردم در چنگشون بودن!

این سگ‌های هار نفله شدند و ما هم شاد شدیم! 

امیدوارم که ارتش آزاد سوریه  اعضای اسیر سپاه و بسیج را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کنند، این آدمکشان رو به اشد مجازات برسانند و باعث شادی و مسرت خاطر  بیشتر ما شوند!