این حرف منو هرجور که میخواین تعبیر کنین؛ من به غیر از بیان واقعیت کاری از دستم برنمی‌آد: تعداد خوانندگان این سایت بصورت وحشتناک و در‌عین‌حال مسخره‌ای پایین هستش. "جهانشاه" باید فکری بکنه تا توانایی‌های بالقوه، تبدیل به بالفعل بشه. ایرانیان‌دات‌کام قدیم، شده مثل زمان شاه که میگیم با وجود تمام نقائص و ایراداش کاشکی‌ از بین نمی‌رفت. یه کاری بکن، جیم‌جیم. حیفه، بخدا.