شکست مفتضحانه  گروهک تروریستی اسلامی حماس به دست نیروهای مسلح اسرائیل را به تمام مأموران اینترنتی، ماله کشان و دستمالچی‌های  فرنگ نشین جمهوری اسلامی ایران، بخصوص باند  نایاک و رهبر بی‌ شرف و بی‌ وطن این باند ، از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.

باری دیگر تروریست‌های خرفت  و بزدل اسلامی و طرفداران خرفت تر و بزدل تر آنان، پس از قربانی کردن جان و مال صد‌ها زن و بچه بی‌ گناه مسلمان، یک ذره هم به هدف اصلیشان، نابودی کشور اسرائیل نزدیک نشده و داغ شکست ، چه رسد به نابودی اسرائیل به دلشان ماند!

امیدوارم که این نازنینان، پس از چندین هفته جر دادن بیهوده ماتحت مبارک در اینترنت،  درس عبرتی از این مساله گرفته باشند: که‌ای بزدلان، رجز خانی با توپ خالی‌ افت جانتان میشود! یا که حریف کلیمی اینجوریتون می‌کند! یا که برادر مسلمان داعشیتون  نفلهتان کرده و پوست بی‌ سرتان را از کاه پر می‌کند! یا که مانند ملا روحانی با حق مسلمش ناچار میشوید که خفت انقیاد در برابر قدرت‌های جهانی‌ را به سبیل مبارک بمالید و به روی خود نیاورید که چه رجز خانی‌هایی‌ که نکردید!

ای نازنینان بی‌ وطن! درس عبرت بگیرید که  پشتیبانی از یک مشت تروریست بزدل اسلامی که پس از شروع  جنگ به جای نبرد با دشمن،  از ترسشان پشت زن و بچه مردم پنهان میشوند، نتیجهی جز بی‌ آبرویی، شناسایی هویت اصلی‌، زخم معده، فشار خون و نهایتا سکته قلبی  ندارد. (واقعاً که تروریست هم تروریست های دوره اون خدا بیامرز که بیضه جنگیدن داشتند)! 

ای لابیگران وطن فروش! اسرائیل دموکراتیک نیرومند، که در عرض شش روز ارتش های تمام امت اسلام،  مسلح به مدرن‌ترین توپ و تانک  های اهدایی کفار کمونیست روس را یا به درک فرستاد،  یا اسیر  و فراری کرد، بیدی نیست که از باد چند تا حاجی تروریست بزدل حماس و طرفداران چسگل اینترنتی فرنگ نشین کپچینو نوش نیاکی آن بلرزد :)

ای بی‌ وطنان فلسطین پرست! در این روز‌های پر درد و سوز، هیچ وقت این شعار بلند و محکم جوانان دلیر  ایران زمین  را فراموش نکنید: 

نه غزّه، نه لبنان، جانم فدای ایران.