کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: یش از چهار صد نفر از جمله دهها تن از از فعالان موسیقی جامعه ایران با انتشار نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام علی جنتی از او خواستند که به سرکوب اهالی موسیقی پایان دهد و هنرمندان به خاطر تولید اثر هنری روانه زندان نشوند. این نامه که با همکاری برخی از هنرمندان موسیقی زیرزمینی و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای امضا در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود، به دنبال فشارهای اخیر بر هنرمندان موسیقی زیرزمینی از جمله دستگیری آنها و ادامه مجوز ندادن برای فعالیت آنها برای وزیر ارشاد مطرح شده است. علاقه مندان و هنرمندان می توانند همچنان به امضا این نامه ادامه بدهند. شما می توانید با امضا کردن این تومار به جمع امضا کنندگان این نامه به وزیر ارشاد بپیوندید:

برای امضا کردن این تومار لطفا اینجا کلیک کنید.

مشروح نامه اهالی موسیقی ایران به شرح زیر است:

در ۳ ماه اخیر جامعه موسیقی مستقل شاهد تشدید برخورد های امنیتی و غیر متعارف با اهالی این هنر بوده است. بازداشت ها ی اخیر اوج این برخورد هاست. در حالیکه امید میرفت با تغییر شرایط در وزارت ارشاد و روی کار آمدن شما و همکارانتان گشایشی در موسیقی ایران شاهد باشیم و بساط مجوز بازی برای تولید و اجرای اثر فرهنگی و هنری برچیده شود و زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند بتوانند فعالانه به عرصه موسیقی باز گردند، متاسفانه نه تنها تغییر در رویه بی اساس قبلی نمیبینیم بلکه شاهدیم علاقه مندان به موسیقی سر از زندان و بازداشتگاه در میآورند.

جوانانی که با صرف انرژی و وقت خود مشغول ترویج و توسعه موسیقی بوده اند ( وظیفه ای که به عهده همکاران شما در اداره موسیقی است) بجای تشویق و حمایت اکنون بیش از ۲ ماه است که در بازداشت به سر میبرند. وظیفه شما و همکارانتان حمایت از علاقه مندان به هنر و فرهنگ است و باید باعث شرمساری باشد که امروز انتظار اهل هنر این است که کسی بخاطر تولید اثر هنری سر از زندان در نیاورد.

ما امضا کنندگان این نامه توقف فوری روند امنیتی و غیر فرهنگی کنونی را در برخورد با هنرمندان خواهانیم. ما از شما میخواهیم نسبت به آزادی تمام دستگیرشدگان اخیر اقدام عاجل بعمل آورید و نیز نسبت به رفع تبعیض جنسی در عرصه موسیقی و برچیدن بساط مجوز اقدام نمایید. ما از شما میخواهیم گردانندگان سایت برگ موزیک که نه اختلاس میلیاردی کرده اند و نه جرم های آنچنانی دیگر مرتکب شده اند و تنها به گناه علاقه به موسیقی امروز در زندان هستند را فوراً آزاد کنید و از آنها دلجویی نمایید.
با احترام

برای امضا کردن این تومار لطفا اینجا کلیک کنید.