آقایان  میدانند که در چک اپ سالانه  (حداقل در امریکا) آزمایشی هست بنام امتحان انگشتی مقعد. این را برای لمس غده پروستات انجام می‌دهند. اگر چنانچه پزشک در لمس  غده پروستات هرگونه نا هنجاری یا سفتی احساس کند دستور آزمایش‌های دیگر  را می‌دهد و احیاناً نمونه برداری برای سرطان انجام میشود.
 
یک آزمایش خون هم هست که یک آنتی ژن  ویژه پروستات را اندازه می‌گیرد  و اگر مقدار آن در خون از حد متعارف بالاتر باشد این نیز  زنگ خطری است برای سرطان و باید  از پروستات نمونه برداشت
 
این دو آزمایش معمولا  تواما  انجام میشدند.
 
سال‌هاپیش دکتری داشتم که خانمی مسن بود. او مرا میخواباند و سر تا پای بدنم را وجب به وجب بررسی می‌کرد  و این آزمایش انگشتی را هم روی من انجام میداد. ولی بخاطر زن بودنش و بر طبق قانون میبایست یک نفر دیگر هم در اتاق حضور میافت. پس یک ‌پرستار هم می آمد دم در می ایستاد و ناظر این عمل بود. بنده هم لخت، با آن پوشش یکبار مصرف روی تخت بحالت ولو قرار گرفته بودم. رویهمرفته لحظات درخشانی برای بیاد آوردن نیست.
 
سه سال پیش دکترم را عوض کردم و این دکتر جدید خیلی لیبرال است و امتحان انگشتی را فقط اگر مریض درخواست کند انجام میدهد در غیر این صورت به همان آزمایش خون بسنده می‌کند.
 
من شخصا از دکتر فعلی ام  برای لیبرال بودنش بسیار راضی هستم. اکثر آقایان از اینکه کسی به هر دلیلی بخواهد انگشتشان کند بدشان میاید و اگر به اختیار خودشان باشد نخواهند‌گذاشت کسی این کار را انجام دهد.
 
دوستی داشتم که هرگز نگذاشت این آزمایش انگشتی روی او انجام شود. باسنش را در دست  میگرفت و میگفت من اینو ۲۰ سال از دست بچه بازهای تبریز محفوظ نگه داشتم حالا بدهم یک دکتر امریکایی انگشت کند؟