Image result for Spinach wiki
اسفناج در فرهنگ واژه ها
اسفناج (اسفاناخ . اسفناخ . اسپناج . اسپاناخ . اسپنانج . سپاناخ ) = سبزی آش باشد (برهان) _ تره ٔ معروف: لغت نامه ی دهخدا
اسفناج (اسپناج . اسپناخ . سپاناخ . اسپاناج) = گیاهی است یک ساله دارای برگ های پهن و ساقه های سست و نازک _ در پختن آش و پاره ای از غذاها مورد استفاده قرار می گیرد: فرهنگ فارسی معین
اسفناج = گیاهی یک‌ساله با برگ‌های پَهن، ساقه‌ های سست و نازک، و گل ‌های ریز سبزرنگ که به عنوان سبزی خورده می‌شود: فرهنگ فارسی عمید
*
اسفناج در برخی از نوشتارها
★ اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین و گزانتین است که این کاروتنوئید ها، از بین برنده مولکول‌ های بی ثباتی به نام رادیکال‌ های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌ های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئید ها در اسفناج و سایر سبزی‌ هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌ که که آن‌ها می‌توانند با سرطان دهان، معده و مری مقابله کنند. بر خلاف تصور عامه مردم که اسفناج را یک گیاه با میزان آهن زیاد می‌دانند، این سبزی فقط دارای ۳.۵ میلی گرم آهن در ۱۰۰ گرم اسفناج خام است
★ گفته می شود منشا اسفناج فلات ایران بوده و این گیاه نخستین بار در ایران کشت و نامگذاری شده است
★ برتشنایدر درباره اسفناج گفته است: "می‌گویند اسفناج از ایران آمده. گیاه شناسان برآنند که زادبوم اسفناج باختر آسیاست و نام های اسپناج، اسپناسیا و اسپنات و غیره را برگرفته از تخم خاردار (اسپنوس) ‌دانند هرچند از آنجا که نام فارسی این گیاه اسفناج است، احتمال قوی ‌تر آن است که نام های گوناگونی که برایش داریم خاستگاه فارسی داشته باشند". با این همه ماجرا به این سادگی ها نیست. درهیچ منبع چینی بروشنی گفته نشده که اسفناج از ایران به چین آمده؛ و نام سبزی ایرانی است
*
اسفناج در برخی از فرهنگ های جهان
اسفناج در زبان اسپانیولی = اسپناسیا / اسفناج در زبان عربی = سبانخ - السبانخ / اسفناج در زبان اردو = پالک / اسفناج به زبان انگلیسی = اسپیناچ / اسفناج به زبان فرانسوی = اپینار
*
اسفناج در یک سروده
بابای تو چهارده پسر داشت/ نی می زد و اسفناج می کاشت: سراینده ی گمنام
نگارش و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
منابع و مآخذ
اسفناج در لغت نامه ی دهخدا: تارنمای پارسی ویکی/ اسفناج در فرهنگ فارسی معین و فرهنگ فارسی عمید: تارنمای واژه‌یاب/ گیاه اسفناج: تارنمای ویکی‌پدیا/ منشا اسفناج (به زبان انگلیسی): تارنمای ویکی‌پدیا/ برتشنایدر درباره اسفناج گفته است: تارنمای پارسی ویکی/ اسفناج به زبان فرانسوی: تارنمای ویکی‌پدیا/ اسفناج در زبان عربی: تارنمای ویکی‌پدیا/ اسفناج در یک سروده: تارنماهای گوناگون/
*
همچنین نگاه کنید به
مجموعه ی واژه های ایرانی در فرهنگ جهانی
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.com/2019/06/blog-post_16.html
===========================