Image result for ‫سخنان جنجالی نماینده مجلس که هیچکس youtube‬‎
"صاحب شریفی اسدی" نماینده مردم مازندران در شورای عالی استان ها در هفتمین اجلاس عمومی این شورا در تهران چنین گفت: 
"رانت‌خواری‌، اختلاس‌، گرانی، تورم، بیکاری، گورخوابی، کولبری، رکود، ‌کارتن‌خوابی، کودکان کار، اعتیاد، طلاق، موسسات مالی، ‌برادران قاچاقچی، گشت ارشاد، دانشجوی ستاره‌دار، فیلترینگ تلگرام و مسکن‌های خالی از مهر تنها گوشه‌ای از رنج‌هایی است که مردم با آن دست به گریبانند و کاسه صبرشان از این همه شعار و وعده توخالی لبریز شده است.".... نگاه کنید به
و گوش کنید به