فیلم قبل از حمله به ماشین روحانی
حرف‌های دردناک کارگر معدن خطاب به روحانی: آقای رئیس‌جمهور تا حالا کجا بودید؟
اعتراض شدید یک معدنچی به روحانی :اومدی رای جمع کنی؟اعتراض شدید یک معدنچی به روحانی با فحش‌های رکیک