پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در بریتانیا، در سن هفتاد و هشت سالگی در گذشت.

 وی در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ سفیر ایران در پادشاهی متحده بریتانیا بود.راجی  که از نزدیکان امیرعباس هویدا بود  ابتدا رئیس دفتر او شد و سپس به سفارت ایران در بریتانیا رسید.وی یادداشت‌های روزانه دوران سفارتش را سال‌ها پس از انقلاب در نشریه "تایمز"  منتشر کرد.

 این خاطرات بعدها در قالب کتابی با نام "در خدمت تخت طاووس" با ترجمه حسن کامشاد در ایران هم منتشر شد.به گفته شاهدان و  تسلط نادری به زبان انگلیسی داشت و به شهادت انگلیسی هایی که با او سر و کار داشتند می توانست زبان دیپلماتیک را با ظرافتش به کار گیرد.

وی به خاطر بیماری پوستی که داشت اوقات زیادی از سال خارج از لندن و در پرتغال زندگی می کرد.

آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این ضمن انتقاداتی سخت از این دیپلمات کارکشته، گفته بود "او حتی از هویدا هم فاسدتر بود." 

نمایش گالری در اندازه بزرگ