تبریز - خبرگزاری مهر : فعالیت کارگاه های تهیه و تولید آجیل در روزهای پایانی سال بیشتر می شود و کسب و کار این صنعت در این روزها رونق بیشتری می گیرد.

نمایش گالری در اندازه بزرگ