صادق تبریزی (زاده ۳ اسفند ۱۳۱۷ - درگذشته ۱۳۹۶) نقاش و خوش‌نویس ایرانی و از پیشروان سبک نقاشیخط است. تبریزی از پیشگامان مکتب سقاخانه شمرده می‌شود >>>

Sadegh Tabrizi was born on February 22, 1938; passed away in 2017. He was one of the avant-garde members of Saqqa Khaneh school - a bridge between tradition and modernism.

نمایش گالری در اندازه بزرگ