شهروز صدر‌ متولد ۱۳۵۵ در تهران، دارای کارشناسی گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی، نقاش، مجسمه ساز و چاپگر می باشد. موضوعات او اغلب طبیعت، گل، پیکره و در کل از درون واقعیات زندگی بیرون می آید و با فانتزی ترکیب می شوند. او نقاشی هایش را ابتدا در فضای دیجیتال به تصویر می کشد سپس با ابعادی بزرگ روی بوم ارائه می دهد >>>

Shahrooz Sadr was born in 1976 in Tehran. He is a graduate of graphic design in 2001, and since then he has been teaching sculpture and printmaking at major Tehran art universities. Sadr uses digital technology both as a means of production and the venue for the display of his images >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ