نوراز (م. ۱۳۵۵، تهران، ایران)  از سال ۱۳۹۸ نقاشی‌­کشیدن را آغاز کرد. علاقه و کشش او به ادبیات، افسانه­‌ها، اسطوره‌­های ملل، تصاویر و نقش‌­ها و بافته­‌های ایرانی سبب گردیده تا نقاشی‌هایش برخوردار از چنین ویژگی­‌هایی باشد >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ