محاکمه‌ی زنده‌نام سید‌جواد ذبیحی( مداح،موذن و خواننده مناجات و آواز خوان سنتی) در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمدی‌گیلانی.
 
اتهام؛ دعاگویی شاه و مناجات‌خوانی در دوران پهلوی.