سفیر سابق ایران در برزیل: چاوز در سال‌های پایانی زندگی‌اش به «امام مهدی» اعتقاد پیدا کرده بود.