رئیسی: در اوج کرونا بسیجی‌ها و انقلابی‌ها به پزشکان یاد دادند که چطور کار کنند