اسکله جفره یکی از بهترین گزینه های تفریحی و گشت و گذار در سواحل بوشهر است. این اسکله که در سواحل شمال غربی این شهر واقع شده، هم فرصت تماشای چشم انداز خلیج فارس را برای گردشگران فراهم می کند و هم مکان خوبی برای خرید ماهی تازه است.
 
همچنین در اسکله جفره فرصت تماشای غروب و طلوع خورشید برای گردشگران مهیا است. صیادی یکی از مشاغل بسیار مهم در استان بوشهر است که این استان به عنوان یکی از قطب‌های صید و صیادی در فصل های مختلف سال در بخش صید ماهی و میگو و دیگر آبزیان در سطح کشور شناخته می‌شود.