من و تو: نگاهی به فعالیت های سینمایی ستاره ای که از کودکی، تا سال ۱۳۵۶، در آسمان سینمای ایران درخشید. با اطلاعات جالب و شنیدنی در مورد هر فیلم