من و تو: در اين قسمت از برنامه به زندگی من خوش آمدید با شالی زمردی، مجرى ايرانی موفق و مشهور شبكه‌ی فاكس نيوز در آمريكا، همراه می شویم تا⁣ از نزديك با فضای كار و خانواده اش آشنا بشیم.⁣ در این برنامه عكسها و ويديوهای كمتر ديده شده از شالی را خواهید دید.