نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا را کمتر مردمی به اندازه ایرانیان پیگیرانه دنبال می‌کنند. در شرایطی که ارزش پول ملی پایین‌ترین رکورد خود را زده، تورم و بیکاری بالاست و در مجموع اقتصاد وضع نابه سامانی دارد، تفاوت دو کاندیدا که یکی از آنها به فشار حداکثری و نتیجه بخشی آن معتقد است و دیگری به بازگشت به برجام، تا کجا بر شرایط اقتصادی ایران تاثیر خواهد داشت؟ آیا وضع بد اقتصادی مردم، به معنی بی پولی حکومت جمهوری اسلامی هم هست یا این حکومت می‌تواند علیرغم همه مشکلات و فشار حداکثری خودش را اداره کند؟ این ایده که فشار حداکثری می‌تواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و مجبور به مذاکره کند یا به فروپاشی‌اش منجر شود، تا چه حد قابل اتکاست؟ میهمانان: بهروز فراهانی، فعال سیاسی کارگری، از پاریس، محمدرضا سبزعلیپور، فعال اقتصادی از تهران علی حاجی قاسمی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه سودرتون از استکهلم و حسن منصور اقتصاددان از لندن