سروده های جشن نوروز – دانشجو

وقتی که به جشنهای شاد ملی، فلسفه ی درستکارانه ی زیستن یعنی نکویی در پندار، گفتار، و کردار، راه و روش انسانی کورش در رفتار با ایرانیان و مردم دنیا که مبنای حقوق بشر امروز شده، مدیریت پیشرفته ی داریوش در کشورداری، سیستم پستی، کاروانسراها، جاده و ساختمان سازی ودیگر هنرها و نوآوری های ایران باستان می نگریم می بینیم که تا قبل از حمله ی تازیان به ایران فرهنگمان بسیار افتخار آمیز و پیشرفته بوده است .

رفتارامروز آخوندها که جانشین تازیان هستند و میگویند معتقد به دین اسلام می باشند با ملت و منابع و منافع ایرانی و نحوه ی عمل داعشیان با مردم، نشان می دهد که نیاکان ما پس از شکست قادسیه، هیج دلیل قانع کننده ای جز زور برای پذیرش راه و رسم بیابانگردان تازی نداشته اند.

برهمه ماست که تاریخ میهن و جشن ها و ارزش های گذشته را هرچه بیشترگرامی بداریم ودر انتقال آنها به جوانترهایمان بکوشیم و جامه ی عاریت را بدور افکنیم. این سروده ها که برای گرامیداشت این جشن با شکوه و باستانی سروده ام به هموطنان گرامی و دیگر پارسی زبانان پیشکش می کنم. ارزش نوروزو علاقه به آن موجب شده که این سروده ها بیش از بیست و شش هزار بار بوسیله ی هموطنان درسایت اسلاید شر، با لینک زیر، بازدید شود:

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-44985911

پیشاپیش جشن نوروز را به شما هموطنان شادباش میگویم و برایتان آزادی، پیروزی وشادی میخواهم. دانشجو

سروده های نوروزی – دانشجو

https://www.youtube.com/watch?v=Zqub1OAiLVk