‎‫اپرای عروسکی حافظ سال تولید: ۱۳۹۱‬
‎ ‫نویسنده وکارگردان: بهروز غریب پور‬
‎ ‫آهنگساز و رهبر ارکستر: امیر ‬پور خلجی