دشمن القا می‌کند که سپاه بعد از جنگ باید در پادگان‌ها بماند و کاری و به حوادث، رویدادها و تحولات کشور، منطقه و جهان نداشته باشد.— رمضان شریف٬ مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران