عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

http://www.yariostovany.com/videoartebox2017: ArteBox | Oral history of contemporary Iranian art | Yari Ostovany | 2017

http://www.yariostovany.com: نمایشگاه نقاشی یاری استوانی, گالری آریا - ۱۴ مهر تا ۱ آبان ۱۳۹۶

March 9, 2013. Opening night for solo exhibition by Yari Ostovany at Market Street Gallery, San Francisco

"سکوت" - نمایشگاهی از آثار یاری استوانی و مکس واگنر

شیفت شب در 7/11

گزارشی از نمایشگاه نقاشی یاری استوانی در سانفرانسیسکو - سپتامبر ۲۰۱۲

بیشتر