عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ آذر ۱۳۹۱

چند شعر کوتاه/مهناز بدیهیان

من آنجا بودم/I was there

نامه ای به صادق هدایت/مهناز بدیهیان

این متن توسط خود نویسنده فرستاده شده: نقدی بر کتاب غربزدگی جلال آلاحمد/یداله موقن

ترجمه ی دو شعر عاشقانه از پابلو نرودا / مهنازبدیهیان

سه شعر/مهناز بدیهیان

دیوانه/مهناز بدیهیان

I DESPAIR/می ترسم/م- بدیهیان/ دو زبانه

همه چیز زیبا بود/مهناز بدیهیان/نوامبر 2017/M.Badihian

Manghal/ منقل/ شعر دوزبانه/مهناز بدیهیان/Mahnaz Badihian

بیشتر