عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

تراك جهنم با اجراى علي عبدالرضايي

مردت كه نه! لااقل دردت نبوده ام كه بدانى چه مى كشم

سونات جاكشى

تراک تازه دادگاه، با اجرای علی عبدالرضایی

زنِ بور

زنبور، تراکی از آلبوم « لااله الالاو»

خلیج عرعرعربی بی بی بی همه چیز!؟ (18+)

خانم زیاری و دو شعر دیگر

جنگ جنگ تا پیروزی

اسید سولفوریک

بیشتر