احمدی نژاد تهدید کرده اگر مشایی رد صلاحیت بشه فیلم رقص جنتی توی عروسی آدم و حوا را پخش کنه.