... موضوع مهمی در کشور اتفاق افتاده است. به‌طور تقریبی قبل از انقلاب نیمی از جمعیت ما زیر خط فقر بوده، اما امروز با توجه به رشد نزدیک 2.5 تا 3 برابری جمعیت کشورمان به 10 درصد رسیده است.

منبع

مرتبط با این نقل قول