دیروز بعد از هفت سال . برای اولین بار . فیلم سراسر درد له شدنت توسط دو خودروی نیروی انتظامی را دیدم نگران من نباش . زنده ام . یعنی هنوز نفس می کشم . عجیب است . با هر دم و باز دم من . تو ناله می کنی خدایا . ناله های امیر ارشدهایم دیگر بس است اینبار نوبت ناله های حاکمان ظالم است . آنها که خود چلو کباب می خورند و سهم ملت را اشکنه می دانند آنها که دکل می دزدند و اختلاس می کنند اما دست و پای گرسنۀ بی کار را به جرم دزدی می برند

امیرارشد تاجمیر یکی از کسانی است که در عاشورای سال ۸۸ توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد. فیلم این حادثه خیلی زود در شبکه‌های مجازی منتشر شد. احمدرضا رادان فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی خبر 
کشته شدن معترضان در روز عاشورا را تأیید کرد و گفت اتوموبیل نیروی انتظامی سرقتی بوده و حادثه در دست بررسی است.

خانم شهین مهین فر، مادر امیر ارشد، گوینده معروف و با سابقه رادیوی ایران، بعد از هفت سال فیلم این حادثه را به تماشا نشسته و در هفتمین سال‌گرد عاشورای ۸۸ به فرزندش می‌نویسد:

«دیروز بعد از هفت سال . برای اولین بار . فیلم سراسر درد له شدنت

توسط دو خودروی نیروی انتظامی را دیدم

نگران من نباش . زنده ام . یعنی هنوز نفس می کشم .

عجیب است . با هر دم و باز دم من . تو ناله می کنی

چه خوب می فهمی ام عزیز . آری یارها گفته ام و باز می گویم : تو نفس منی

تو ناله کن . من اشک خون می ریزم

تو ناله کن . من از بن جان نفرین می کنم

تو ناله کن . من دردهایت را می کشم

تو ناله کن . من گیس می برم و سینه چاک می کنم .

تو ناله کن . نه بس است . دیگر ناله نکن

خدایا . ناله های امیر ارشدهایم دیگر بس است

اینبار نوبت ناله های حاکمان ظالم است .

آنها که خود چلو کباب می خورند و سهم ملت را اشکنه می دانند

آنها که دکل می دزدند و اختلاس می کنند اما

دست و پای گرسنه ی بی کار را به جرم دزدی می برند

آنهایی که فرزندانشان با پول ملت در مرگ بر آمریکا عشق می کنند و

فرزندان شریف و فرهیخته مان را در عنفوان جوانی به سیاهچال می فرستند

آنها که چون خود به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و

جوانان ما را برای شادی و خوشحالی . بزه کار و خلافکار می خوانند

اینبار نوبت ماست که افتابه بگردنشان بیاندازیم و در شهرها بگردانیمشان

اینبار دیگر نوبت ماست که حق مان را بطلبیم و بگوییم پولها و سرمایه های مان چه شد ؟؟

اینبار دیگر حق حکومت ملت بر خود است . ما خود امیر خودیم»

امیرارشد تاجمیر؛ «وطنش هفتاد میلیون ایرانی بود»