تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!

وی همچنین افزود: از آنجا که تحقیق و تفحص‌ از بنیاد شهید مربوط به مجلس قبل است، در این مجلس قابل ارائه مجدد و پیگیری نیست و با توجه به اینکه این تحقیق و تفحص‌ کار و خرج زیاد به دنبال داشته، اگر باز هم انجام شود بار چند صد میلیونی به دوش مجلس می‌گذارد، به همین دلیل است که ما در پذیرش آن تعلل می‌کنیم.

لاریجانی ادامه داد: تحقیق و تفحص در مجلس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد! البته ظاهرا به نکاتی هم رسیده بودند اما با توجه به اینکه تحقیق و تفحص قابل انتقال به مجلس فعلی نیست، از طرفی هم خرج زیادی برای آن شده راه بهتر برای ادامه کار این است که تحقیق و تفحص را از طریق ماده ۲۳۶ دنبال کنید.