شاهی که در رقاصخانه های اروپا شبها بروز آورده و مردی که پدرِ او حرم مطهر حضرت امام هشتم را به توپ بست و عده کثیری از زوار بیگناه را قتل عام نمود و شب عاشورای حضرت امام حسین جشن گرفت و مجالس رقص و چراغانی و شب نشینی ترتیب داد و وعاظ و ذاکرین مصیبت فرزندان زهرا را، از ذکر مصیبت ممنونع نمود، به چه رویی میخواست به نجف اشرف و کربلای معلای امام حسین برود؟