اجازه نمی‌دهیم حتی یک نفوذی وارد مجلس شود.

دیگربان:

مهران طهماسبی٬ معاون هماهنگ ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج گفته «اجازه» نمی‌دهیم حتی یک «نفوذی» وارد مجلس شود٬ برخی در کنار خدمت٬ «خیانت» هم می‌کنند و نمی‌شود هر کسی برای خودش یک «خان» باشد.

آقای طهماسبی افزوده از آن رو با ورود حتی یک «نفوذی» در مجلس مخالفت می‌شود که وی می‌تواند «همه مسائل را به آن طرف گزارش» دهد.

وی مدعی شده که «سابقه این کار در رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره‌های گذشته وجود داشت.»

معاون هماهنگ ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.