انگلیس خبیث و عوامل داخلی اش وقتی می بینند در اوج تحریم ها سپاه و بسیج نقشه هایشان را خنثی می کنند، حق دارند عصبانی باشند و با جیغ بنفش نیروهای مسلح ما را فاسد بخوانند.

خبرگزاری فارس: وی به جنجال گسترده ای که این روزها توسط رسانه های رژیم سلطنتی انگلیس خبیث علیه سپاه به راه انداخته شده اشاره و بیان کرد: آنها وقتی می بینند در اوج تحریم ها خط راه آهن بین المللی با حضور سه رییس جمهور افتتاح می شود که سپاه ساخته است؛ وقتی می بینند در اوج تحریم ها تونل 27 کیلومتری قمرود که فناوری آن فقط در دست چند ابرقدرت طراز اول صنعتی است به دست مهندسین سپاه ساخته می شود؛ وقتی آر کیو 170 را در اوج ناباوری آنها متخصصان سپاه با امداد الهی می سازند؛ وقتی خط لوله گاز هزار کیلومتری به پاکستان را مهندسان سپاه می کشند و تحریم های اقتصادی آنها را باد هوا می کنند حق دارند عصبانی باشند و با جیغ بنفش نیروهای مسلح ما را فاسد بخوانند. 

رییس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود اظهار داشت: این عصبانیت انگلیس خبیث و عوامل داخلی آنها نشان می دهد که سازماندهی سپاه و بسیج در قالب استراتژی دفاع همه جانبه که امام خمینی علیه الرحمه نظریه آن را مطرح کردند و امام خامنه ای نیز با هوشمندی و تدبیر و هدایت الهی آن را جامه عمل پوشیدند؛ این نظریه موثرترین راهکار علیه دشمن بوده است.