سرلشگر جعفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه مجازاتی برای سران فتنه در نظر گرفته خواهد شد، گفت: مجازات آنها همان حبسی است که دارند می کشند.

منبع: خبرگزاری مهر