لیلا پهلوی یک ساله با دماغ پدرش بازی می‌کند. این عکس در ماه مه سال ۱۹۷۱ در محوطه کاخ نیاوران برداشته شده است. "دماغ بزرگ اعلیحضرت" دستمایه مبارزات ضد سلطنتی نیز بود.