رونمایی و داستان خوانی  بی‌تا ملکوتی نویسنده مجموعه داستان کوتاه  «سیب ترش باران شور»  و محسن نکومنش نویسنده داستان بلند الگوریتم