نمی‌ دانم شَهری که شما زندگی‌ می‌‌کنید شهرداری‌ها مسابقه‌های مردمی برگزار می‌‌کند یا خیر، در پاریس شهردارِمان خانمیست اهلِ جنوبِ اسپانیا و علاقهٔ زیادی به گُل و بالکنهای قَدیمی‌ ( بالکن بخشی از یک ساختمان است که معمولاً از دیوارهای ساختمان دارای بیرون زَدگی است) دارد، اِمروز این یکی‌ را در نزدیکی‌ میدانِ باستیلِ پاریس دیدم و عکس گرفتم، البته این تنها یک قسمت از عکسِ اَصلیست و صاحب منزل باید در انتظار باشد تا رأی مردمِ بیشتری را برای خود جلب کند، باز یادِ شِمیران افتادم.