عجیب‌ترین حادثه خودکشی در جهان
این روزنامه متعلق به دهه ۵۰ هستش و ماجرا برمیگرده به مردم شریف بهبهان؛ انقدر فردی رو که دست خودکشی زده بود کتک زدن، مُرد.