تصویرِ با ارزشی که در بالا مشاهده می‌‌کنید ـــ مربوط به اِس‌اِم‌اِس آرکونا می‌‌باشد، او یک ناوچه سبک بخار از کلاس کارولا بوده (سازنده: کشتی‌سازی دانتسیگ، یکی از شهرهای بزرگ و از بندرهای مهم در شمالِ لهستانِ فعلی در کنار دریای بالتیک است) که در دهه ۱۸۸۰ میلادی برای استفاده در نیروی دریایی امپراتوری آلمان ـــ ساخته شد، ماموریت این نیرو، به‌طور عمده دفاع از مواضعِ دریایی امپراتوری آلمان بود، اما گاهی‌ به ماموریت‌های صلح و کسبِ تجربه نیز اعزام می‌‌شد، در یکی‌ از این ماجراها ـــ واردِ خلیج فارس شده و پس از توقف در مسقط و بصره ـــ در تاریخِ ۱۵ نوامبرِ ۱۸۹۹ میلادی ابتدا در بوشهر و سپس در بندر لنگه لنگر انداخته است، گزارشِ روزانه و بازدید افسرانِ آلمانی از این مناطقِ ایرانی و خلیج فارس به زبانِ آلمانی در دسترس بوده و این حقیر مشغولِ مطالعه‌ی آن هستم.

درازا: ۸۱٫۲ متر، پهنا: ۱۲٫۶ متر، نیرومحرکه نصب شده: ۸ مخزن بخار، سرعت: ۱۴٫۱ گره (۲۶٫۱ کیلومتر بر ساعت؛ ۱۶٫۲ مایل بر ساعت)، برد: ۴٬۱۸۰ مایل دریایی، خدمه: ۲۵ افسر و ۲۵۷ نفر سرباز، مهمات: ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر (۵٫۹ اینچ) اسلحه، ۲ × ۸٫۷ سانتیمتر (۳٫۴ اینچ) اسلحه، ۶ × ۳۷ میلیمتر (۱٫۵ اینچ) توپ رولور.

این کشتی پس از چند دهه خدمت ـــ در تاریخِ ۱۹۰۶ میلادی اوراق‌ شد.