عکس هایی از جشنواره نوروز در هلند که به کوشش Mozes Huis با همکاری Persian Dutch Network برگزار شد. نزدیک به دویست نفر از ایرانیان و هلندیان در این برنامه شرکت کردند. بقیه عکسها + ویدئو: http://persiandutch.com/2013/03/27/photo-gallery-persian-new-year-festival-in-amsterdam-march-2013/