عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ آذر ۱۳۹۱

TaqKasra.com: پشتیبانی از ساخت نخستین مستند درباره طاق کسری

شبکه ایرانیان هلند: عکس هایی از موزه ملی هولوکاست در هلند

Blogspot: عکس هایی از دانشسرای عالی در تهران، سال تحصیلی ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲

شبکه ایرانیان هلند: "به کجا چنین شتابان..." روی دیواری در هلند

بی بی سی: پای صحبت دوست نزدیک هایده؛ به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت او

Persian Dutch Network: گالری عکس: برگزاری نخستین فستیوال نوروز در هلند

بیشتر