لیبرال دموکراسی:

در قصه بیدونگی هیچ‌کس ادعا نمی‌‌کند که در دنیای واقعیات سخن می‌گوید. دنیای بیدونگی دنیای خیالات است و عرضه آن به‌عنوان جهان واقعیات، گناه. از گناه بپرهیزید!

برو به آدرس