لیبرال دموکراسی:

هیچ دولت خارجی هرگز نمی‌تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست شما تعیین کند. ما اگرچه از کمک دیگران در مسیر پیروزی بر این رژیم اهریمنی استقبال می‌کنیم اما روی پای خود ایستاده‌ایم و بر توان و همبستگی ملی خود حساب کرده‌ایم. #ff6600;">شعله امید را در قلب خود فروزان‌تر کنید. رژیم جمهوری اسلامی رفتنی‌ست چراکه در مقابل آن، شما ملت بزرگ ایران ایستاده‌اید.

برو به آدرس