لیبرال دموکراسی:

دو چیز مرا به شگفت وامی‌دارد؛ آسمان پرستاره بالای سرم، قانون اخلاقی نهفته در درونم.

برو به آدرس