لیبرال دموکراسی:

هرچه تاریخ و فرهنگ و هویت ملی ایرانیان را تحریف و تخریب کردند، جوابشان جمعیت انبوه در آرامگاه کوروش بزرگ شد و شعارهایی مانند «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»! همان غزه و لبنانی که جمهوری اسلامی فکر می‌کند بخشی از «امت جهانی»‌اش هستند!

برو به آدرس