لیبرال دموکراسی:

بیشتر محققان و مترجمان و نویسندگان مانی را فقط به‌عنوان بنیان‌گذار آیین مانویت و به‌اصطلاح یک پیامبر می‌شناسند، اما واژه‌ی پیامبر برای او بسیار کم است زیرا مانی فقط همین نبود. مانی یک نقاش چیره‌دست، یک خطاط بی‌نظیر، یک شاعر فوق‌العاده، یک پزشک عالی‌قدر باقدرت ماورا طبیعی غیرقابل‌باور و از همه مهم‌تر یک انسان بود

برو به آدرس