لیبرال دموکراسی:

تا جامعه‌های اسلامی نتوانند به این پرسش‌های اصلی که چه را می‌خواهیم وابگذاریم و چه را از غرب ‏بگیریم، و چرا می‌خواهیم به این دگرگونی تن در دهیم، پاسخ‌های درستش را بدهند حال و روزشان همین‌‏ها خواهد بود که داشته‌اند و دارند

برو به آدرس