کانال شعر خوانی نیلوفر شیدمهرYouTube:

شعری به یاد برگ های سبزی که در آبان ۱۳۹۸ با باران گلوله ها ریختند.

برو به آدرس