لیبرال دموکراسی:

امروز ما نیز، به همین صورت است همه باهم هستیم ولی خود را تنها احساس می‌کنیم، زیرا نوری نیست که بتواند ما را به هم نشان دهد. خورشید را باید در درون خود بیابیم تا بتوانیم دوباره در کنار هم برای زندگی و آینده‌ای بهتر مبارزه کنیم. تاکنون هر چه بوده جدایی و عدم اعتماد به همدیگر بوده که میراث بت‌پرستانی است که قدرتشان را از پراکندگی ما به دست آورده‌اند. چه زیباست که خواست‌هایمان و نه اختلافاتمان را باهم یکی کنیم تا از جدایی‌ها و ظلمتی که جمهوری اسلامی بر کشورمان گسترده پایان دهیم و طلوع دوباره «ایران» در جهان را با یکدیگر تجربه کنیم، زیرا در تنهایی این امر محال است. بیش از هشتاد میلیون ایرانی این خواست فردی و همگانی را که گذر از جمهوری اسلامی‌ست، در خلوت خود پاسبانی می‌کنند ولی خود را تنها می‌یابند، زیرا ظلمت مافیایی اسلامی به‌مانند شب یلدا طولانی‌ست ولی خوشبختانه بی‌انتها نیست. روز آزادی ایران همدیگر را دوباره خواهیم دید مانند همیشه و مانند تاریخی که داستان زندگی‌مان شده و دوباره تاریخ نوینی برای‌ کشورمان خواهد شد.

برو به آدرس